"Cenne rady"

Celem bajki jest ukazanie jak unikać zagrożeń na ulicy, czyli przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz gdzie szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Uczy również aby nie ufać obcym, nie nawiązywać z nimi znajomości, nie przyjmować od nich prezentów.

Akcja rozgrywa się w chatce u Kozy i Kózki, w lesie oraz w pobliżu drogi.

Bohaterowie bajki

W bajce występuje 11 postaci:

Narrator, Mama, Małgosia (Czerwony Kapturek), Babcia, Policjant, Gajowy, Koza, Kózka, Wilk, Kret, Paw oraz znaki drogowe i sygnalizator świetlny.

Spektakl zawiera: 3 odsłony
Czas trwania przedstawienia: 35 min.


Pobierz plakat w formacie pdf: